• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Stereotypowe gry netflix gratuit toczą się na planszy podzielonej na bliźniacze pola, na których odnajdują się żetony reprezentujące siłę graczy. W większości wypadków są to jednostki wojska, a gra opisuje pewną historyczna bitwę. Każde pole należy do pewnego typu terenu. W niektórych grach, toczonych na ogół w małej skali, jednostki mogą być rożnie skierowane do pewnej krawędzi, najczęściej jednakże jedna bądź też więcej jednostek absorbuje pole oraz nie ma znaczenia jej ustawienie. Niezwykle niejednokrotnie istnieje limit liczby jednostek mogących przebywać na jednym polu, wyrażony w liczbie jednostek lub ewentualnie również pewnych punktów oznaczających ich rozmiar czy również siłę. Pewne jednostki odpowiednie, takie jak np. dowództwo, są przeważnie z tego limitu wyłączone, niekiedy wyłączone są miarodajne typy pól. Gry Snapchat hack składają się z tur przedstawiających identyczna jednostkę czasu zależnie od skali może to być 15 min, może również być miesiąc. Każda tura podzielona jest na fazy, w każdej fazie jeden gracz wykonuje jeden typ akcji, przy czym zależnie od gry fazy mogą być grupowane według graczy lub wedle akcji. Na przykład w dwuosobowej grze w której następują w pierwszej kolejności faza ruchu, później zaś faza akcji, mogą wystąpić dwie kombinacje.

Categories: Informatyka

Comments are closed.